Virtakiven Saunan vuokrausehdot

ENNEN SAUNATILAN VUOKRAAMISTA TUTUSTU VUOKRAUSEHTOIHIN!

1. VARAUS
Vuokra-aika on asiakkaan tekemän varauksen mukainen. Mahdollisesta lisä-ajasta on sovittava etukäteen tilan omistajan kanssa ja niistä voidaan veloittaa erillinen maksu. Tilan varaajan ja kaikkien tilassa olevien tulee olla täysi-ikäisiä, ellei muuta ole erikseen sovittu. Vuokraajan tulee todistaa henkilöllisyytensä pyydettäessä. Maksullisten yleisötapahtumien järjestäminen tilassa on kielletty.

  • vrk (aamusta seuraavaan aamuun, klo 9-7)
  • iltavuoro (klo 17 seuraavaan aamuun, klo 7)
  • päivävuoro (klo 9 – 16)

Yritysasiakkaat
Yritykset/seurat/yhdistykset tai vast. voimme laskuttaa tilaisuuden ajankohdan jälkeen. Poikkeavista maksujärjestelyistä voi tiedustella suoraan vuokranantajalta yhteystietojen kautta.

2. PERUUTUS
Asiakkaan tekemä varaus on sitova. Yksityisasiakkailta perimme koko vuokran heti varauksen jälkeen.

Saunatilan pitäjä on vastuussa siitä, että tilat ovat asianmukaisessa kunnossa asiakkaan käytössä sovittuna aikana. Yritys ei ole kuitenkaan tilaajalle vastuussa sellaisesta vahingosta, mikä aiheutuu lakon, työsulun, tulipalon, sähkökatkoksen tai muun yrityksestä riippumattoman syyn takia. Virtakiven Saunalla on oikeus perua varaus ilman korvausvelvollisuutta 30vrk ennen varauksen ajankohtaa. Ylivoimaisesta esteestä (force majeur) johtuen Virtakiven Saunalla voi perua varauksen ennen tilaisuuden alkua. Tässä tilanteessa ennakkoon maksettu vuokra ja mahdollisten lisäpalvelujen hinta palautetaan kokonaisuudessaan asiakkaalle, mutta tilan omistaja ei ole muuten korvausvelvollinen.

3. VAHINGOT
Asiakas on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheuttamansa vahingon täysimääräisenä. Vuokraaja on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen tapahtuvista vahingoista, jotka aiheutuvat tiloissa olleiden toiminnasta ja/tai huolimattomuudesta.

Vuokralainen on vastuussa tilaan tai siellä olevalle irtaimistolle aiheutuneesta sellaisesta vahingosta, mitä ei voida pitää ns. normaalina kulumisena. Vuokralainen on vastuussa myös kaikesta vahingosta mitä käyttäjät mahdollisesti aiheuttavat piha- ja lähialueille mukaan lukien porraskäytävän ja talon muu irtaimisto.

Mikäli vuokralainen tai hänen vieraansa aiheuttavat huolimattomalla toiminnallaan aiheettoman palohälytyksen, vuokralainen on velvollinen korvaamaan pelastuslaitoksen laskuttamat kulut.

4. JÄRJESTYS
Tilojen käytössä on noudatettava normaalia siisteyttä ja asiallisuutta. Ovet tulee pitää suljettuina ja rappukäytävässä oleskelu on kiellettyä. Kohtuuttoman melun aiheuttamista tulee välttää etenkin piha-alueella. Talon asukkaita ei saa tahallisesti häiritä.

5. SIIVOUS
Saunatilan vuokrahinnat sisältävät loppusiivouksen. Vuokralaisella on velvollisuus kerätä irtoroskat roskiksiin, sekä tyhjät pullot ja tölkit erilliseen jätesäkkiin, käytetyt astiat sivupöydälle. Oksennukset, tupakan tumpit ja em. huolehtimattomat roskat saunalla aiheuttavat lisälaskua. Lisäsiivouksesta veloitamme 50€/h.

Saunatilan käytön lopettamisesta tulee ilmoittaa puhelimella (tekstiviesti / WhatsApp 050 4339327) tai sähköpostilla sauna@virtakivensauna.fi
Vuokraajan tulee poistuessaan varmistaa että saunatilan ulko-ovi on lukossa ja huolehtia siitä, että kaikki henkilöt ovat poistuneet tiloista ja valot on sammutettu.

Vuokra-ajan päätyttyä saunalle jätetyt pullot, pullokorit ja elintarvikkeet siirtyvät Virtakiven Saunan omistukseen, ellei muusta ole etukäteen sovittu. Löytötavaroita säilytetään viikko vuokra-ajan päättymisestä, jonka jälkeen tavarat hävitetään.

SALLITTU
Omien äänentoistolaitteiden tuominen ja käyttäminen tiloissa on sallittu.
Omien alkoholijuomien nauttiminen on sallittu

KIELLETTY
Tupakointi sisätiloissa on kielletty. Tupakointipaikka on terassilla.
Ei alkoholin myyntiä
Kahvilassa alkoholin ulosmyyntioikeudet klo 21 saakka
Roskien, pullojen ja tölkkien saunatilaan jättäminen

5. REKLAMAATIO
Mahdolliset reklamaatiot tulee esittää viivytyksettä viimeistään heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä sähköpostitse osoitteeseen sauna@virtakivensauna.fi. Vuokraajalle ei korvata ylivoimaisesta esteestä (Force majeure) aiheutuneita vahinkoja.

Saunatilojen käyttäjät ovat velvollisia noudattamaan vuokranantajan ohjeita. Vuokranantajalla tai hänen edustajallaan on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli tilaisuuden katsotaan aiheuttavan häiriötä ulkopuolisille tai vaaraa kiinteistölle ja/tai irtaimistolle. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös mikäli näitä ehtoja ja vuokranantajan antamia ohjeita ei noudateta.

Virtakiven Sauna pidättää oikeuden tilaus- ja toimitusehtojen sekä hintojen muutoksiin.

Tilauksen tekemällä vuokralainen vahvistaa lukeneensa ja hyväksyvänsä nämä ehdot.